Sveikatos dienos


ŽAIDIMO TAISYKLĖS

Žaidime gali dalyvauti asmenys ne jaunesni nei 18 metų amžiaus. Norėdami dalyvauti Žaidime, dalyviai turi pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtų dalyvauti žaidime ir sutikti su jų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais. Registruojantis nepateikus nurodytų duomenų, atsakymai neturėtų reikšmės, jų negalima panaudoti žaidimo prizo laimėjimui.

Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi Žaidimo dalyvių sutikimu ir siekiant įgyvendinti mūsų susitarimą – Žaidimo dalyviui laimėjus prizą, pranešame apie laimėjimą paviešindami šį faktą. Žaidimo dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Žaidime negali dalyvauti juridiniai asmenys, UAB Vibramedica darbuotojai ir jų šeimos nariai. Žaidimo dalyviai užpildo visus anketos laukelius.

Su prizo laimėtojais per 30 kalendorinių dienų nuo laimėtojo paskelbimo bus susisiekiama asmeniškai nurodytu jo telefono numeriu dėl prizo perdavimo. Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju per 30 kalendorinių dienų nuo Žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir atsitiktinės atrankos būdu atrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta nurodytu jo telefono numeriu.

Pasibaigus Žaidimui, iš visų dalyvių, atsitiktinės tvarkos būdu bus atrinkti 3 laimėtojai. Vienam laimėtojui skiriamas vienas prizas.

Žaidimo prizai – 3 biorezonansiniai tyrimai, organizuojami UAB Vibramedica.

Laimėtas prizas į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas.

Žaidimas vyksta nuo 2020 vasario 21 d. iki 2020 vasario 23 d. imtinai. Laimėtojai skelbiami iki 2020 vasario 24 d.

Žaidimo laimėtojui prizas bus įteikiamas, jei buvo laikomasi Žaidimo taisyklių.

Kilus klausimams, Žaidimo dalyviai gali kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu: info@vibramedica.lt.

KLAUSIMAI SUSIJĘ SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

Jūsų Asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas: UAB Vibramedica, įmonės kodas: 304731354, el. paštas info@vibramedica.lt, tel. +37061686286, adresas: Savanorių pr. 51A-2, LT-44255 Kaunas.

Mes gerbiame ir rūpinamės Jūsų privatumu ir Asmens duomenų apsauga bei tinkamu ir teisėtu bet kokios informacijos apie Jus tvarkymu, todėl mums svarbu, kad susipažintumėte su šiomis Žaidimo taisyklėmis. Jums dalyvaujant Žaidime, mes iš Jūsų gausime, tvarkysime ir valdysime tam tikrus (žemiau nurodytus) Jūsų Asmens duomenis:

  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Telefono numeris;
  • Elektroninio pašto adresas.

KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų registracijos Žaidime metu ir/ar dalyvaujant Žaidime gauti Jūsų Asmens duomenys bus naudojami šiais tikslais:

Tikslu su Jumis susisiekti, pavyzdžiui informuojant apie Žaidimo rezultatus, informuoti apie su paslaugomis susijusius pasikeitimus.

Tikslu Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus (pvz.: el. paštu, SMS žinutėmis) bei informuoti Jus apie mūsų paslaugas, jeigu Jūs sutikote su Jūsų Asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais. Šį savo sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis elektroniniu paštu info@vibramedica.lt.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą elektroniniu paštu info@vibramedica.lt arba paštu įmonės buveinės adresu, atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, teisę prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Jūsų duomenis kitam asmeniui).

Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

+370 639 95533

info@vibramedica.lt

Neries krantinė 8, Kaunas


Sukūrė Signus ir Sėkmingi

+370 639 95533

info@vibramedica.lt

Neries krantinė 8, KaunasSukūrė Signus irSėkmingi